Kijk op de Dijk, een bijzonder project in een bijzondere omgeving.

28 november 2017 12:50
Asfalteren in Ameland

Kijk op de Dijk is een project in opdracht van Wetterskip Fryslân om de Waddenzeedijk in Ameland over zo’n 16,5 kilometer op te waarderen naar de landelijke veiligheidseisen.  Het uiteindelijk doel is inwoners en bezoekers veilig te laten wonen, werken en recreëren.

Asfalt Productie Kootstertille (APK) heeft in kader van het project reeds zo’n 160.000 ton zogeheten opensteenasfalt,  gietasfalt en waterbouwasfalt geleverd. Deze speciale asfaltsoorten zorgen voor stevigheid, een stabiele ondergrond voor voertuigen en tevens de flexibiliteit die nodig is op bruggen, of in dit geval dijken. Om aan de vraag van gietasfalt te kunnen voldoen is de APK aangepast, ook om met het oog op de toekomst gietasfalt te kunnen leveren aan andere projecten.

Bijzonder aan het project was dat nagenoeg al het geproduceerde asfalt in eerste instantie per vrachtwagen van de asfaltcentrale in Kootstertille naar Harlingen werd vervoerd, om vervolgens via een geïsoleerd schip naar Ameland te worden verscheept. Uitzondering hierbij was gietasfalt, dit werd in speciale auto’s met de reguliere veerdienst naar Ameland gebracht. Om alles op elkaar aan te laten sluiten was het van essentieel belang dat het logistieke proces via een strakke planning verliep. Zo vaarde er in de 2016 van april tot en met september vrijwel dagelijks een schip met asfalt tussen het vaste land en Ameland.

In 2017 moest het transport per schip aan een nog strakkere planning voldoen.  Omdat het schip verder moest varen werd de lostijd afhankelijk van de waterstand, met als gevolg verschillende productietijden. Dit heeft grote invloed gehad op de planning bij de asfaltcentrale, desondanks heeft de APK toch tegelijkertijd voor diverse andere projecten tijdig kunnen leveren.

De APK heeft daarmee een bijzondere bijdrage geleverd  aan een veiliger Ameland.

Meer weten over het project Kijk op de Dijk? Check dan de website: http://www.kijkopdedijkameland.nl